Systém Smart Control

Ucelené řešení regulace Inteligentní domácnosti a Technického zabezpečení budov (TZB). Spojuje jednotlivé prvky domu do jediného celku . Toto spojení znamená možnost optimálního sladění jindy oddělených funkcí.

Cílem systému je usnadnit uživateli život v domě. Systém nevyžaduje častou pozornost uživatele, běžný obyvatel domu nemusí ani vědět, že prvky domovní instalace ovládá prostřednictvím řídícího systému.

Nejpoužívanějším uživatelským rozhraním je vypínač (světla, žaluzie, odtah WC, ..). Jednotlivý stisk systém vyhodnotí podle místa a délky stisku a provede naprogramovanou činnost, např. krátký stisk – rozsvícení/zhasnutí světla, dlouhý stisk – zhasnutí světel v celém domě.

Základním softwarovým rozhraním je průmyslový displej, PC, tablet nebo mobilní telefon; na OS nezáleží. Systém umožňuje vzdálené ovládání všech řešených prvků v domě. Vzdálený přístup stejně jako lokální ovládání je ve dvou úrovních – uživatelské a servisní. Není nutná pevná IP adresa připojení k internetu.

Jedná se o programovatelný systém, kde je možno zohlednit i speciální požadavky investora.

Pro bezproblémové použití systému Smart Control musí být elektroinstalace stavby udělána podle principu chytrého domu. Taková elektroinstalace přináší mnoho výhod z hlediska univerzálnosti a budoucí možné změny původní funkce. Instalační vícenáklady jsou přitom minimální. Novostavby by s tím měly počítat.