BAZÉNSMART CONTROL

Bazén

Základ

Vytápění bazénu je samostatný režim, do kterého se systém přepne pouze v případě, že jsou všechny ostatní okruhy a nádrže vytopeny. Teplota vody je řízená pomocí hyperbolické funkce. Díky té se bazén zbytečně nepřetápí a zachovává si teplotu odpovídající nastavené s minimální hysterezí.

Úprava vody

Většinu nečistot lze z bazénu odstranit pravidelnou filtrací. Systém filtraci zapíná automaticky při vytápění.
Navíc lze nastavit časové řízení filtrace v závislosti na čase a dni v týdnu podle toho, jak je bazén využíván. 

ZPĚT