SOLÁRNÍ SYSTÉMSMART CONTROL

Solární systém

Základ

Solární systém je regulován na základě dvou naměřených teplot. Teplo získané ze sluneční energie je pomocí oběhového čerpadla přenášeno do nádrže teplé užitkové vody. S kombinací kvalitní regulace a solárních panelů lze ušetřit až 70% energie na ohřev vody.

Přitápění

Přitápění je zajištěno pomocí oběhového čerpadla a speciálního propojení akumulační nádrže s nádrží pro TUV. Při dostatečně vytopené nádrži TUV se spustí oběhové čerpadlo, které vytápí akumulační nádrže.

ZPĚT