STATISTIKASMART CONTROL

Statistika

Základ

Základní měření energie je již obsaženo v sekci Tepelné čerpadlo.

  • TUV – Celková spotřeba tepelného čerpadla pro topení teplé užitkové vody
  • Topení – Celková spotřeba tepelného čerpadla pro vytápění
  • Chlazení – Celková spotřeba tepelného čerpadla pro chlazení


Všechna měření jsou odečítány a následně digitalizovány z přesných elektroměrů umístění ve vnitřní jednotce. 

Kalorimetrická měření

Kalorimetrické měření je velmi přesná metoda měření výkonu, která využívá hodnoty snímané dvojicí čidel a pulzního průtokoměru. Používá se nejen pro tepelné čerpadlo, ale také pro jednotlivé topné okruhy. Měření samostatných okruhů se využívá ve větších bytových domech, kde se o energie dělí více domácností.

ZPĚT