TEPLOTYSMART CONTROL

Teploty

Okruh

Celá instalace může být rozdělena do třech hydraulických okruhů, které rozdělí dům podle pater nebo způsobu vytápění. Každý okruh má vlastní ekvitermní křivku, díky které není problém propojit různé druhy vytápění.

Použití více okruhů je výhodné zejména pro velké instalace domů či hotelů. Lze jimi uzavřít nebo celkově změnit chování zvolené části objektu.

Ekviterma

Vytápění okruhu je spínané termostatem nebo vnitřní teplotou. Na základě té se v okruhu spustí oběh vody, jejíž teplotu je z energetického hlediska výhodné regulovat. Mění se lineárně podle venkovní teploty - Ekvitermní křivka. Nastavení teplot je závislé na typu objektu a druhu vytápění (radiátory, podlahové topení).
Pro nastavení obecně platí, že se snižující se venkovní teplotou narůstá teplota vody v okruhu.

Jednotlivé místnosti

Každá instalace může být rozdělena do tří samostatných okruhů se samostatným nastavením ekvitermní křivky. Na každém okruhu lze regulovat neomezené množství zón (místností). Hyperbolické funkce zaručují přesnou regulaci, s minimálním přeregulováním. Tímto způsobem dochází ke značné úspoře energie a zvýšení tepelné pohody.
Jednotlivé zóny mají možnost nastavení komfortní a úsporné teploty a jsou pojmenovány dle přání zákazníka.
Může být doplněno orientačním schématem domu.

ZPĚT