SMART CONTROL

Vrata

Aplikací Vrata získá uživatel možnost pohodlného otvírání vrat.

Vrata lze otevřít z domu, pomocí dvou tlačítek nebo při návratu z webové aplikace.
Otvírání vrat lze navázat na EZS.

 

ZPĚT