VZDUCHOTECHNIKASMART CONTROL

Vzduchotechnika

Větrání

Základním systémem pro větrání je výměna vzduchu pomocí rekuperace. Ta se v základním provedení spustí pomocí uživatelsky nastavených režimů. Pro každý režim lze nastavit časové období, dny v týdnu a výkon rekuperace. Systém je schopen řídit jakoukoli rekuperaci nainstalovanou v domě.

Hygro, CO2

Složitějším systémem regulace je hlídání vlhkosti a CO2. Na základě nastavených hodnot se nastavuje výkon a režim VZT. Díky hyperbolickým funkcím lze zároveň řídit zvlhčování i odvlhčování tak, aby se oba režimy nestřídaly a nedocházelo tak, ke zbytečnému navýšení energie.
Hlavním znakem vydýchaného vzduchu je nárůst CO2. Při překročení nastavené hodnoty nebo splnění časového období uživatelských režimů se spustí odvětrávání.

Topení/Chlazení

Výhodou vytápění vzduchotechnikou je velmi přesná regulace a možnost chlazení. Jednotlivé zóny jsou regulované hyperbolickou funkcí, která zajistí minimální přeregulování. To vede k lepší teplené pohodě a k výrazné úspoře energie na vytápění.
Pro každou zónu lze nastavit útlumovou a komfortní teplotu. Tyto dva režimy jsou nastaveny uživatelsky podle časového období a dní v týdnu.

ZPĚT