ZÁSUVKYSMART CONTROL

Zásuvky

Řízení zásuvek je řešené jednoduchým a efektivním způsobem. Ať už je zásuvka ovládaná z aplikace nebo vypínače, vždy je možnost vybrat si způsob řízení. A to permanentní běh, nebo odpočet. Jako nadstavbou celé této logiky jsou další nastavení, která uživateli zpříjemní ovládání, uspoří energie a v neposlední řadě nedovolí spotřebičům běžet déle, než je nezbytně nutné.

Možnosti regulace: 

  • Alarm – Deaktivace zásuvky při aktivaci EZS
  • Doběh – Předdefinovaný doběh zásuvky (Lze plynule měnit i při aktivitě)
  • Časové období – Dvě časové období (Lze nastavit časový interval i část týdne)
  • Smart – Reakce na uživatelské nastavení (Lze nastavit permanentní běh i časový doběh) (odkaz na Smart)

ZPĚT